KRAUTOL Putzgrund

Środek gruntujący

  • Zwiększający przyczepność
  • Hydrofobizujący podłoże
  • Ułatwiający aplikację tynku
  • Gotowy do użycia
  • Wypełniający
  • Odporny na alkalia
  • Wodorozcieńczalny
  • Nie zawiera rozpuszczalników
  • Bezzapachowy

Środek gruntujący poprawiający przyczepność, przeznaczony do stosowania na fasadach budynków przed tynkowaniem tynkami strukturalnymi KRAUTOL. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Odpowiednie podłoża: beton, tynk o dobrej nośności, powłoki dyspersyjne lub krzemianowe.

KRAUTOL Putzgrund

Zużycie

Około 250 g/m². Dokładne zużycie należy ustalić na podstawie prób w miejscu docelowym.

Pakowanie

  • Wiadro 25 kg

Zastosowanie

Nakładać jako podkład lub jako warstwę pośrednią po rozcieńczeniu wodą w ilości maks. 10% do uzyskania konsystencji roboczej. Jeżeli kolejne warstwy tynków strukturalnych KRAUTOL będą barwione na intensywne kolory, należy zabarwić grunt KRAUTOL Putzgrund na kolor powłoki ostatecznej.
Uwaga:
Nakładać na powierzchnie w jednym cyklu metodą mokre w mokre. Nie stosować KRAUTOL Putzgrund na powierzchniach poziomych narażonych na deszcz lub wodę. Nakładać pędzlem lub wałkiem.