NOWOŚĆ!

KRAUTOL Objekt Farbe

Farba obiektowa do wnętrz

 • Szybka i prosta w aplikacji
 • Matowa
 • Dyfuzyjna
 • Dobrze kryjąca po wyschnięciu
 • Maskująca drobne nierówności podłoża
 • Bezrozpuszczalnikowa – o słabym, neutralnym zapachu
 • Ekonomiczna
 • Wodorozcieńczalna
 • Akrylowa
 • Własności wg normy PN-EN-13300:
 • Odporność na szorowanie na mokro: klasa 5 Zdolność krycia: Klasa 2 w zakresie wydajności całkowitej od 5 do 6 m2/L Klasa 1 dla wydajności całkowitej 5 m2/L i niższej
 • Spełnia wymagania w zakresie certyfikacji budynków wg. LEED/BREEAM
KRAUTOL Objekt Farbe

Zużycie

Na gładkim podłożu ok. 100 ml/m2 na każdą warstwę (zależnie od rodzaju podłoża i technologii malowania). Dokładne zużycie ustalić poprzez wymalowanie próbne.

Pakowanie

 • Wiadro 15 l

Zastosowanie

Wałkiem (runo 13–16 mm), pędzlem lub natryskiem (kąt 50°;
dysza 0,023’’–0,026’’; ciśnienie 150–180 bar).

Informacje techniczne

Karta bezpieczeństwa