NOWOŚĆ!

KRAUTOL Dispersion Farbe

Farba dyspersyjna do wnętrz

 • Perfekcyjnie kryjąca
 • Głęboko matowa
 • Dyfuzyjna
 • Antyrefleksyjna
 • Maskująca drobne nierówności podłoża
 • Odporna na szorowanie na mokro
 • Wodorozcieńczalna, przyjazna dla środowiska, bezwonna
 • Własności wg normy PN-EN-13300: Odporność na szorowanie na mokro: klasa 2
 • Zdolność krycia:
  Klasa 2 w zakresie wydajności całkowitej od 6 do 9,5 m2/L
  Klasa 1 dla wydajności całkowitej 6 m2/L i niższej
 • Spełnia wymagania w zakresie certyfikacji budynków wg. LEED/ BREEAM
KRAUTOL Dispersion Farbe

Zużycie

Na gładkim podłożu ok. 150 ml/m2 na każdą warstwę. Na szorstkich powierzchniach odpowiednio więcej.
Dokładne zużycie należy ustalić przez wykonanie próby na obiekcie.

Pakowanie

 • Wiadro 10 l

Zastosowanie

Pędzlem, wałkiem lub natryskiem.